Verzekeraar ziet meer verzuimmeldingen

Een mogelijke verklaring voor de toename is volgens de verzekeraar het nijpende personeelstekort, waardoor de werkdruk bij andere werknemers toeneemt. Het kortdurend verzuim, veroorzaakt door onder andere besmettingen met het corona- of griepvirus, is bij Interpolis 20 procent hoger uitgekomen in 2022 dan in de jaren voor de pandemie (2017 tot en met 2019). Het middellangdurig verzuim ligt 13 procent hoger.
Uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van Interpolis komt naar voren dat een kwart van de mkb-ondernemers zich momenteel zorgen maakt over de gezondheid van zijn personeel.