Leennormen veranderen in 2024

Hypotheekverstrekkers moeten zich aan strenge regels houden om te voorkomen dat u met uw hypotheek in financiële problemen komt. Ze gaan daarom bij het berekenen van de maximale hypotheek uit van de leennorm van budgetinstituut Nibud. Die leennorm laat zien hoeveel een huishouden kwijt is aan levensonderhoud en welk deel van het inkomen dan maximaal gebruikt mag worden voor de hypotheeklasten.

Energiezuinig huis
Voor het vaststellen van de leennorm in 2024 weegt het Nibud ook de energiekosten mee. Daar verandert nu iets in. In een huis met energielabel A of B heeft u lage energiekosten, waardoor u meer ruimte overhoudt voor uw hypotheeklasten. U kunt daarom voor een huis met een hoog energielabel een hogere hypotheek afsluiten. Het extra bedrag aan hypotheek begint bij 5.000 euro voor een C/D label en kan oplopen tot 50.000 euro voor een huis waar u gegarandeerd geen energiekosten heeft.

Woning verduurzamen
Ook als u uw woning energiezuiniger wilt maken, mag u een hogere hypotheek afsluiten. Wel moet u dat extra geld dan besteden aan specifieke verduurzamingsmaatregelen. Deze regeling bestond al, maar wordt aangepast. Voorheen was het extra bedrag niet hoger dan 9.000 euro, maar in 2024 gaat dat per energielabel verschillen. Koopt u een woning met energielabel E, F of G dan mag u in 2024 20.000 euro extra lenen, omdat u tenslotte ook meer maatregelen moet treffen.

Meer verdienen
Niet alleen het energielabel  gaat meespelen in bij het bepalen van de maximale hypotheek. Ook Veranderingen in lonen, prijzen en belastingmaatregelen zijn van invloed. Zónder loonstijging daalt voor veel inkomensgroepen de maximale hypotheek, vooral door de hoge inflatie. Alleenstaanden kunnen vanaf een jaarinkomen van 28.000 euro komend jaar 16.000 euro extra lenen.

Maandlasten studielening
Heeft u een studieschuld? Tot nu toe keek de bank naar de oorspronkelijke studieschuld om de hoogte van uw hypotheek te bepalen. Dat verandert in 2024. De maandelijkse lasten van de schuld worden dan de belangrijkste leidraad. Gaat u extra aflossen op uw studieschuld, dan daalt het maandelijkse aflosbedrag en kunt u meer hypotheek krijgen. Helaas stijgt de rente op studieleningen op dit moment, waardoor ook de maandlasten in verband met het aflossen van de studieschuld stijgen. Uw maximale hypotheek wordt daardoor lager.

Laat u adviseren
Wilt u een woning kopen? Dan bespreken we met u wat u maximaal kunt lenen en of u er goed aan doet om te kiezen voor dat maximum. Wilt u geld overhouden om te reizen of te sparen? Dan heeft u meer belang bij lage maandlasten. Wij helpen u een besluit te nemen over uw hypotheekbedrag.